Ładowanie...

Dailychain logo
Wpisz hasło i naciśnij enter

Co to FUD i jak się przed nim bronić?

Profilowe autora Redaktor

Redaktor

24 stycznia 2023

post miniature

Udostępnij

Inwestowanie na rynku kryptowalut nie jest łatwym zajęciem. Codziennie mierzymy się z napływającym szumem informacyjnym, który może mieć negatywny wpływ na osiągane zyski. Dlatego tak istotną kwestią, zwłaszcza w ostatnim czasie staje się odpowiednia filtracja informacji oraz unikanie FUD. W tym artykule omówiony został schemat działania FUD oraz sytuacje w jakich najczęściej występuje. Przykłady przedstawiliśmy głównie w oparciu o rynek kryptowalut. 

FUD, co to znaczy? 

FUD to skrót od „fear, uncertainty, and doubt„, który odnosi się do pewnego rodzaju manipulacji, skłaniającej odbiorcę do nadmiernie pesymistycznego podejścia do danej rzeczy. Akronim jest często używany w odniesieniu do strachu, niepewności i wątpliwości, które mogą pojawić się w obliczu trudnej decyzji lub sytuacji poza strefą komfortu odbiorcy. W niektórych przypadkach te obawy mogą być uzasadnione, ale w innych są bezpodstawne lub znacznie przesadzone.

Obecnie sam skrót stosuje się do określania pewnego rodzaju technik manipulacji percepcją, często stosowanych w celu rozpowszechniania dezinformacji i wpływania na decyzje innych osób. Taktyka ta jest często wykorzystywana w biznesie i polityce do atakowania konkurencji i zniechęcania ludzi do wspierania jej pomysłów.

Bitcoin FUD, czyli manipulacja na rynku kryptowalut

W kontekście inwestowania, FUD może odnosić się do negatywnych plotek, doniesień prasowych lub innych form komunikacji, które mają na celu wywołanie strachu, niepewności i wątpliwości wśród inwestorów. To właśnie wywołanie tych negatywnych emocji ma za zadanie spowodować, że podejmiemy decyzję z pominięciem obiektywnych informacji. FUD może mieć znaczący wpływ na inwestorów, ponieważ prowadzi do podejmowania emocjonalnych decyzji i potencjalnie może spowodować znaczne straty finansowe.

W niektórych przypadkach FUD może być wykorzystywany do manipulowania całym rynkiem z korzyścią dla określonych podmiotów, np. poprzez rozpowszechnianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o danej kryptowalucie w celu obniżenia jej ceny. Przykładem może być rozpowszechnianie plotki na temat bezpieczeństwa danej kryptowaluty, aby doprowadzić do spadku jej ceny. Alternatywnie, FUD może być rozpowszechniany na temat potencjalnego przyjęcia lub wykorzystania kryptowaluty, aby sprawić, że będziesz wahać się przed inwestowaniem w nią.

FUD vs FOMO

FOMO to skrót od „fear of missing out”, odnosi się do uczucia niepokoju lub strachu, którego ludzie mogą doświadczyć, gdy myślą, że mogą przegapić jakąś okazję, taką jak wydarzenie społeczne, sprzedaż lub inwestycja. Ten strach może czasami prowadzić Cię do podejmowania decyzji, których prawdopodobnie nie podjąłbyś w przeciwnym wypadku, takich jak zakup czegoś, czego nie potrzebujesz lub inwestowanie w coś, czego nie do końca rozumiesz. FOMO jest często wykorzystywane w marketingu i reklamie, aby stworzyć poczucie pilności lub rzadkości wokół produktu lub okazji, aby zachęcić Cię do szybkiego podjęcia decyzji.

Dlatego tak ważne jest, żeby rozróżnić FUD i FOMO. Są to dwa różne pojęcia, często używane w kontekście biznesu i inwestowania. Podczas gdy FUD jest taktyką, która jest celowo wykorzystywana do manipulowania percepcją ludzi, natomiast FOMO jest uczuciem, które może pojawić się naturalnie w odpowiedzi na dostrzeżoną okazję.

Przykłady FUD

Rynek kryptowalut jest znany z wysokiego poziomu zmienności i niepewności, co może sprawić, że jest szczególnie podatny na “ krypto FUD”. Poniżej znajduje się lista najczęściej występujących firm FUD. Jest to tylko kilka przykładów, dlatego pamiętaj, że u ich podstaw leży to, że wywołują strach, niepewność lub wątpliwości wśród inwestorów i mogą prowadzić do podejmowania złych decyzji.

  1. Negatywne doniesienia prasowe, które szerzą strach lub niepewność co do danej inwestycji lub trendu rynkowego.
  1. Błędne informacje (dezinformacja), które mają na celu manipulowanie rynkiem z korzyścią dla określonych podmiotów.
  1. Strach przed przegapieniem, który może powodować, że inwestorzy podejmują pochopne decyzje, starając się uniknąć utraty potencjalnych zysków.
  1. Spekulacje wokół danej inwestycji lub trendu rynkowego, które mogą tworzyć nierealistyczne oczekiwania i prowadzić do rozczarowania, jeśli te oczekiwania nie zostaną spełnione.
  1. Plotki lub doniesienia o hakach lub naruszeniach bezpieczeństwa, które szerzą strach wśród inwestorów i powodują, że sprzedają oni swoje aktywa.
  1. Błędne informacje lub dezinformacja na temat konkretnej kryptowaluty lub projektu, co może powodować zamieszanie i prowadzić do podejmowania złych decyzji.
  1. Niepewność co do przyszłości regulacji w przestrzeni kryptowalutowej, która może wywołać strach wśród inwestorów i spowodować, że będą oni unikać pewnych projektów.
  1. Spekulacje wokół konkretnej kryptowaluty, które mogą tworzyć nierealistyczne oczekiwania i prowadzić do rozczarowania, jeśli te oczekiwania nie zostaną spełnione.

Ogólnie rzecz biorąc, krypto FUD może być znaczącym problemem na rynku kryptowalut i może mieć negatywny wpływ na inwestorów. Ważne jest, abyś jako inwestor był świadomy możliwości wystąpienia manipulacji i podjął kroki w celu chronienia się przed jego negatywnymi skutkami.

Jak radzić sobie z FUD?

Jednym ze sposobów radzenia sobie z efektem FUD jest skupienie się na faktach i opieranie swoich decyzji inwestycyjnych na obiektywnych informacjach, a nie na emocjach czy spekulacjach. Może to obejmować działania takie jak stosowanie analizy technicznej i fundamentalnej, śledzenie trendów rynkowych oraz konsultowanie się z ekspertami finansowymi. 

Równie ważna jest odpowiednia selekcja informacji. Zachowaj szczególną ostrożność wobec “newsów z pierwszej ręki” publikowanych na internetowych forach lub facebookowych grupach. Korzystanie z takich informacji najczęściej kończy się stratą, dlatego podejmuj decyzje na podstawie rzetelnych źródeł oraz własnej analizy.

Podsumowując – miej długoterminową perspektywę i nie panikuj na krótkoterminowych wahaniach rynku. Dywersyfikuj swój portfel, żeby przysłowiowo “nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka”. Może to pomóc złagodzić potencjalny wpływ FUD na decyzje inwestycyjne.

Więcej artykułów z sekcji Wiedza: dailychain.io

Loading...