Ładowanie...

Dailychain logo
Wpisz hasło i naciśnij enter

Co to jest halving?

Profilowe autora Redaktor

Redaktor

25 października 2023

post miniature

Udostępnij

Halving to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie kryptowalut, które ma wpływ na ich cenę oraz łączną liczbę monet znajdujących się w obiegu. W tym artykule odpowiadamy na pytanie czym jest halving, jak wpływa na poszczególne kryptowaluty – w tym bitcoina (BTC) oraz litecoina (LTC) – oraz co oznacza dla inwestorów, górników oraz przeciętnych posiadaczy.

Co to jest halving i jak wpływa na kryptowaluty?

Halving to zjawisko, które dotyczy kryptowalut opartych na mechanizmie Proof-of-Work (PoW), czyli dowodu pracy, do których zaliczają się wspomniane we wstępnie bitcoin i litecoin, ale także dogecoin (DOGE) lub ravencoin (RVN).

Halving, czyli inaczej przepołowienie, polega na zmniejszeniu nagrody za wydobycie nowego bloku w łańcuchu danej kryptowaluty zwanym blockchainem, równo o połowę. Halving ma na celu ograniczenie podaży nowych jednostek kryptowaluty i zwiększenie jej deflacyjności.

Aby lepiej zrozumieć pojęcie halvingu posłużmy się przykładem:

Wyobraź sobie, że posiadasz akcje spółki, która wypłaca dywidendy. Co kwartał otrzymujesz określoną kwotę pieniędzy za każdą posiadaną akcję. Jest to podobne do tego, w jaki sposób górnicy kryptowalut są nagradzani nowymi monetami za swoją pracę przy zatwierdzaniu transakcji kryptowalutowych i utrzymywaniu stabilności łańcucha bloków.

Załóżmy teraz, że firma ogłasza, że z różnych powodów – być może chce ponownie zainwestować w biznes lub zaoszczędzić gotówkę – zamierza zmniejszyć o połowę wypłatę dywidendy począwszy od następnego kwartału. Zamiast 2 zł na akcję, inwestor otrzyma teraz 1 zł na akcję.

Halving w świecie kryptowalut działa podobnie. Nagroda za wydobywanie nowych bloków zostaje zmniejszona o połowę. Podobnie jak w przypadku ponownego rozważenia wartości posiadania akcji, gdy dywidenda zostanie zmniejszona, górnicy muszą na noco ocenić opłacalność wydobycia, gdy nagrody zostaną zmniejszone o połowę.

Dlaczego tak się dzieje? W przykładzie z akcjami, firma może obniżyć dywidendy, aby zarządzać swoją kondycją finansową lub inwestować w możliwości rozwoju. W świecie kryptowalut halving jest zaprogramowany tak, aby występował w określonych odstępach czasu w celu zarządzania podażą monet, mając na celu uczynienie ich bardziej rzadkimi i potencjalnie bardziej wartościowymi w czasie.

Dla inwestorów w obu scenariuszach jest to znaczące wydarzenie. Na rynku kryptowalut zmniejszona podaż nowych monet może często prowadzić do wzrostu ich ceny, choć nie jest to gwarantowane.

Jak działa halving BTC od strony technicznej?

Halving jest zaprogramowany w kodzie źródłowym danej kryptowaluty i następuje po wydobyciu określonej liczby bloków. Na przykład, w przypadku bitcoina halving ma miejsce co 210 000 bloków, co przy średnim czasie wydobycia bloku wynoszącym 10 minut oznacza, że następuje średnio co 4 lata. W przypadku litecoina halving ma miejsce co 840 000 bloków. Jednak średni czas wydobycia bloku jest mniejszy i wynosi 2,5 minuty. W efekcie, w sieci LTC przepołowienie również ma miejsce co 4 lata.

Halving powoduje, że nagroda za wydobycie nowego bloku spada o połowę. Na przykład, przed pierwszym halvingiem bitcoina w 2012 roku nagroda za blok wynosiła 50 BTC, po halvingu spadła do 25 BTC, po drugim halvingu w 2016 roku spadła do 12,5 BTC, a po trzecim halvingu w 2020 roku spadła do 6,25 BTC. Kiedy następny halving bitcoina? Obecnie nagroda za blok bitcoina wynosi właśnie 6,25 BTC.  i spadnie do 3,125 BTC po kolejnym halvingu, który według szacunków ma nastąpić w maju 2024 roku.

 Halving BTCHalving LTC
Data uruchomieniaStyczeń 2009Październik 2011
Czas generowania bloku10 minut2,5 minuty
Interwał halvinguCo 210 000 bloków (ok. 4 lata)Co 840 000 bloków (ok. 4 lata)
Całkowita podaż21 milionów BTC84 miliony LTC
Nagrody za blok na halving50 > 25 > 12,5 > 6,25 BTC50 > 25 > 12,5 > 6,25 LTC
Poprzedni halving litecoina i bitcoinaListopad 2012, Lipiec 2016, Maj 2020Sierpień 2015, Sierpień 2019, Sierpień 2023
Kiedy halving BTC i LTC?20242027
Historyczny wpływ na cenęPo poprzednich halvingach nastąpiły wyraźne wzrosty cenMniej wyraźny wpływ na cenę, mieszane wyniki 
Hashrate150 EH/s 565 TH/s 
Kapitalizacja rynkowa560 miliardów dolarów 196 miliardów dolarów 

Podstawowe informacje związane z halvingiem bitcoina oraz litecoina. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sieci BTC i LTC

Halving wpływa na podaż nowych jednostek kryptowaluty i jej inflację. Podaż kryptowaluty to liczba jednostek danej kryptowaluty, które są w obiegu lub mogą być wydobyte. Inflacja kryptowaluty to tempo wzrostu podaży danej kryptowaluty w danym czasie. Halving zmniejsza tempo wzrostu podaży kryptowaluty i obniża jej inflację.

Na przykład, maksymalna podaż bitcoina jest ograniczona do 21 milionów BTC i nigdy nie zostanie przekroczona. Obecnie w obiegu jest około 19,5 miliona BTC, co oznacza, że zostało do wydobycia około 1,5 miliona BTC. Przy obecnym tempie wydobycia ostatni BTC zostanie wydobyty około roku 2140. Inflacja bitcoina jest zmienna i zależy od częstotliwości halvingów i czasu wydobycia bloków. Obecnie inflacja kryptowaluty wynosi około 1,8% rocznie i spadnie do około 0,9% rocznie po kolejnym halvingu.

Jak halving wpływa na cenę kryptowaluty?

Halving może mieć potencjalny wpływ na cenę danego cyfrowego aktywa poprzez zmianę równowagi między podażą a popytem na rynku. Zgodnie z prawem popytu i podaży, jeśli popyt na daną kryptowalutę pozostaje stały lub rośnie, a podaż spada lub rośnie wolniej, to cena kryptowaluty powinna wzrosnąć.

Halving zmniejsza podaż nowych jednostek kryptowaluty, co może wpłynąć na jej cenę na dwa sposoby. Po pierwsze, halving zmniejsza presję sprzedaży ze strony górników (minerów), którzy otrzymują nagrodę za wydobycie bloku i często muszą sprzedawać część swoich kryptowalut, aby pokryć koszty operacyjne. Jeśli górnicy sprzedają mniej kryptowalut, to zmniejsza się podaż na rynku i zwiększa się potencjał wzrostu ceny.

Po drugie, halving może wpłynąć na oczekiwania i zachowania inwestorów i spekulantów, którzy mogą traktować halving jako sygnał do kupowania kryptowaluty w nadziei na wzrost jej wartości. Jeśli popyt na kryptowalutę wzrasta, to zwiększa się podaż na rynku i zwiększa się potencjał wzrostu ceny.

Tak było w przypadku trzech dotychczasowych halvingów bitcoina:

  • Pierwszy halving (listopad 2012) – Przed pierwszym halvingiem cena bitcoina wynosiła około 12 dol. Nagroda za blok została zmniejszona z 50 BTC do 25 BTC. W miesiącach następujących po halvingu, cena odnotowała znaczny wzrost, osiągając w kwietniu 2013 roku poziom 266 dol. Chociaż trudno jest przypisać ten wzrost wyłącznie halvingowi, wydarzenie to zbiegło się w czasie ze zwiększoną uwagą i adopcją BTC, co prawdopodobnie przyczyniło się do wzrostu jego ceny.
  • Drugi halving (lipiec 2016 r.) – Przed drugim halvingiem BTC kosztował około 650 dol. Nagroda za blok została zmniejszona do 12,5 BTC. Ponownie, cena nie od razu wystrzeliła w górę, ale później nastąpiła historyczna hossa, która doprowadziła bitcoina do około 20 000 dol. pod koniec 2017 roku. Ponownie, chociaż halving nie był jedynym czynnikiem, prawdopodobnie odegrał rolę w zmniejszeniu podaży i zwiększeniu popytu.
  • Trzeci halving (maj 2020 r.) – Ostatni halving BTC zmniejszył nagrodę za blok do 6,25 BTC i miał miejsce, gdy cena wynosiła około 8,5 tys. dol. W kolejnych miesiącach kryptowaluta doświadczyła znaczącej hossy, osiągając rekordowy poziom około 64 tys. dol. w kwietniu 2021 roku i następnie 69 tys. dol. w listopadzie tego samego roku. Pandemia Covid-19 i zwiększone zainteresowanie instytucjonalne również odegrały pewną rolę, ale mechanizm halvingu przyczynił się do zwiększenia tak zwanego czynnika niedoboru.
  • Kiedy halving bitcoina numer cztery? – według obecnych wyliczeń, kolejny halving BTC ma mieć miesce w kwietniu 2024 roku i zmniejszyć nagrodę za wydobycie bloku do poziomu 3,125 BTC.

Pomimo historycznych danych, nie można przewidzieć dokładnego wpływu halvingu na cenę kryptowaluty ani tego, czy halving jest już wliczony w cenę przed jego nastąpieniem.

Jakie są zalety i wady halvingu?

Wśród głównych zalet halvingu możemy wymienić ograniczenie podaży nowych jednostek kryptowaluty i zwiększenie jej deflacyjność, co może podnieść wartość i atrakcyjność jako składnika portfela inwestycyjnego. Halving może dodatkowo zwiększyć zainteresowanie i świadomość społeczną na temat danej kryptowaluty i przyciągnąć nowych użytkowników i inwestorów.

Wreszcie, przepołowienie nagrody stymuluje innowacje technologiczne i poprawę efektywności energetycznej w sektorze górnictwa kryptowalut.

ZaletyWady
Kontroluje podaż i stopę inflacjiMoże prowadzić do zmienności cen wokół wydarzenia halvingu
Zwiększa deficytowość, co może podnieść wartośćObniża opłacalność wydobycia, ponieważ nagrody za bloki spadają
Historycznie poprzedzało duże bycze rajdy na cenach kryptowalutNiepewność co do wpływu na ceny i przemysł wydobywczy przy każdym halvingu
Utrzymuje skończony limit podaży dla kryptowalut takich jak BitcoinZachęca do gromadzenia a nie wydawania monet, jeśli postrzegane są jako inwestycja
Zapewnia regularne i przewidywalne wydarzenia dla rynku kryptoPotencjalnie zmniejsza bezpieczeństwo sieci, jeśli wielu górników zaprzestanie działalności
Utrzymuje emisję monet w stałym deflacyjnym harmonogramieSprzeczne z wykorzystaniem kryptowalut jako środka wymiany, jeśli deflacyjne

Wady i zalety halvingu. Źródło: Opracowanie własne

Po stronie wad tego zjawiska należy wymienić natomiast zmniejszone dochody górników z wydobycia bloków i zwiększone ryzyko nieopłacalności górnictwa przy niskiej cenie kryptowaluty lub wysokim koszcie energii.

Halving może spowodować również spadek bezpieczeństwa sieci kryptowaluty, jeśli wielu górników zrezygnuje z wydobycia lub przejdzie do innej kryptowaluty, co zmniejszy moc obliczeniową (hashrate) i zwiększy ryzyko ataków 51%. Co istotniejsze, halving to potencjalna niepewność i zmienność rynkowego przed i po jego nastąpieniu, co często wpływa negatywnie na stabilność i zaufanie do danej kryptowaluty.

Podsumowanie

Chociaż wpływ halvingów na cenę kryptowalut jest nadal przedmiotem dyskusji, są one wydarzeniami przełomowymi, które znacząco wpływają na ekonomię i wycenę kryptowalut wykorzystujących konsensus proof-of-work.

Ogólnie rzecz biorąc, halving pomaga utrzymać zdrową politykę pieniężną wielu aktywów kryptowalutowych. Jest więc zjawiskiem, obok którego nie można przejść obojętnie.

Więcej artykułów z sekcji Wiedza na dailychain.io

Advertisements