Loading

Dailychain logo

Poznaj wskaźnik RSI i jego zastosowanie

Profilowe autora Redaktor

Redaktor

11 kwietnia 2023

post miniature

Udostępnij

Wskaźnik siły względnej, czyli Relative Strength Index (RSI), jest popularnym narzędziem analizy technicznej wykorzystywanym przez inwestorów do badania trendów rynkowych i identyfikacji potencjalnych okazji transakcyjnych. RSI jako wskaźnik mierzy szybkość i zmiany ruchów cen. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest wskaźnik RSI, jak go czytać i jak interpretować generowane przez niego sygnały.

Wskaźnik RSI – Co to?

Wskaźnik RSI został opracowany przez J. Wellesa Wildera w 1978 roku. RSI jest popularnym narzędziem analizy technicznej, które porównuje średnie zyski i straty aktywów w określonym czasie. RSI waha się od wartości 0 do 100 i pozwala określić, czy dany składnik aktywów jest wykupiony (jego cena jest przewartościowana), czy też wyprzedany (jego cena jest niedowartościowana).

RSI jest obliczany za pomocą następującego wzoru:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS)), gdzie RS = (średni zysk / średnia strata)

Średni zysk lub strata stosowane w tym wzorze to średni procentowy zysk lub strata w okresie objętym analizą. We wzorze stosuje się dodatnią wartość dla średniej straty. Okresy ze spadkami cen są liczone jako zero w obliczeniach średniego zysku. Okresy ze wzrostem cen są liczone jako zero w obliczeniach średniej straty.

Standardowa liczba okresów używanych do obliczenia początkowej wartości RSI wynosi 14 (minut, godzin, dni, tygodni lub miesięcy). Inwestorzy mogą jednak dostosować ramy czasowe do swojej strategii handlowej i wykorzystać inne ustawienia wskaźnika.

Po obliczeniu, wskaźnik RSI może być wykreślony pod wykresem instrumentów finansowych, jak pokazano poniżej. Wskaźnik RSI będzie wzrastał wraz ze wzrostem liczby i wielkości dni zwyżkowych. Będzie spadać natomiast razem z rosnąca liczbą spadkowych sesji. Zobrazujmy to na wykresie bitcoina.

Wskaźnik RSI – Jak czytać?

RSI wskaźnik to graficzna linia, która waha się pomiędzy przedziałem 0 a 100. Linia RSI może być wykorzystana do identyfikacji potencjalnych okazji handlowych. Kiedy RSI znajduje się powyżej 70, aktywa są uważane za wykupione, a kiedy wskaźnik RSI znajduje się poniżej 30, aktywa są uważane za wyprzedane.

Spójrzmy jeszcze raz na powyższy wykres. Strefa neutralna, czyli pomiędzy 30-70, została zaznaczona kolorem fioletowym. Strefa wykupienia, czyli ta powyżej 70, kolorem czerwonym, a strefa wyprzedania, poniżej 30, kolorem zielonym. Na następnym wykresie zaprezentowano ten sam wskaźnik RSI jednak dla wykresu EUR/USD:

Traderzy używają RSI do identyfikacji potencjalnych momentów odwrócenia trendu. Na przykład, jeśli dany instrument porusza się w trendzie wzrostowym, a RSI jest powyżej 70, może to wskazywać, że aktywa są przewartościowane i może dojść do spadków. I odwrotnie, jeśli instrument porusza się w trendzie spadkowym, a RSI jest poniżej 30, może to oznaczać, że aktywa mogą zatrzymać spadki i wrócić do wzrostów.

Zaobserwujmy to zjawisko na wykresie ethera. Pionowymi niebieskimi liniami zaznaczono w nim punkty, w których RSI dochodził do wartości skrajnych. Jak widać w lipcu i sierpniu 2022 roku pokrywało się to z wyraźnym odwróceniem ceny. W październiku 2022 sygnał był fałszywy, a w listopadzie 2022 RSI pozwolił dobrze zidentyfikować dołek. W styczniu 2023 roku ekstremalnie mocne wykupienie nie przyniosło jednak odwrócenia trendu i wyraźniejszych spadków ETH/USD:

Wskaźnik RSI – Interpretacja byczej i niedźwiedziej dywergencji

Inwestorzy mogą również wykorzystać RSI do identyfikacji potencjalnych byczych lub niedźwiedzich dywergencji (inaczej rozbieżności). Bycza dywergencja występuje, gdy cena aktywów rysuje coraz niższe dołki, ale RSI rysuje wyższe dołki. Sugeruje to wyprzedanie danego instrumentu i zwiększa szansę na odwrócenie ceny.

Niedźwiedzia dywergencja występuje z kolei, gdy instrument rysuje na wykresie wyższe szczyty, ale RSI porusza się w przeciwnym kierunku, rysując niższe szczyty. Może to wskazywać na wykupienie rynku i sygnalizować zbliżające się spadki, a razem z nim powrót rynkowej bessy.

Bycze i niedźwiedzie dywergencje mogą być o wiele lepszym sposobem identyfikowania punktów zwrotnych na wykresie niż tylko samo obserwowanie miejsc, w którym znajduje się wskaźnik RSI. Sam RSI jest często elementem bardziej rozbudowanych strategii automatycznych i służy inwestorom jako „filtr” pozwalający wybrać ciekawsze sygnały wejścia w pozycję.

RSI popularnym narzędziem analizy technicznej

W tym artykule wyjaśniliśmy czym jest wskaźnik RSI, jak go czytać i jak interpretować jego sygnały. Omówiliśmy formułę używaną do obliczania RSI, jego podstawowe zakresy oraz pokazaliśmy, jak ustalić przy użyciu RSI, czy instrument jest wykupiony lub wyprzedany.

Wyjaśniliśmy również, jak inwestorzy mogą wykorzystać RSI do identyfikacji możliwości handlowych, odwrócenia trendu i byczych lub niedźwiedzich dywergencji. Wskaźnik RSI sprawdzi się na praktycznie wszystkich rynkach: od akcji, przez waluty i surowce, po kryptowaluty.

Pamiętaj, że wskaźnik RSI to popularne narzędzie analizy technicznej, nie powinien być traktowany jako bezwzględny sygnał do zawierania transakcji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych warto rozważyć również inne „filtry” oraz pamiętać o odpowiednim zarządzaniu ryzykiem oraz kapitałem.

Więcej artykułów z sekcji Wiedza: dailychain.io

kanga exchange advertising