Loading

Dailychain logo

Meksyk przygotowuje się do wydania CBDC

Profilowe autora JaroslawCzarnecki

Jarosław Czarnecki

09 stycznia 2023

post miniature

Udostępnij

Bank centralny Meksyku przygotowuje regulacje prawne, które umożliwią emisję cyfrowej wersji peso.

Meksyk planuje emisję CBDC

Władze Meksyku już ponad rok temu ogłosiły, że chcą wyemitować cyfrową walutę banku centralnego  (central bank digital currency, CBDC). Mimo tego projekt jest nadal w początkowej fazie rozwoju. Wątpliwe, by został ukończony przed 2024 rokiem.

Obecnie bank centralny Meksyku, Banxico, pracuje nad wymogami prawnymi, administracyjnymi i technologicznymi dotyczącymi cyfrowej wersji peso.

Wiadomo, że władze monetarne kraju za pomocą „nowych technologii i infrastruktury płatniczej nowej generacji” chcą poprawić integrację finansową. Emisję zaplanowano pierwotnie na rok 2024.

 „Wynik tej wstępnej fazy pociąga za sobą przygotowanie budżetu, który jest obecnie ustalany i pozwoli ustalić prawdopodobną datę, w której MDBC [CDBC] będzie dostępne” – przekazał bank centralny.

Pierwotny plan obejmował w pierwszym etapie stworzenie platformy PagoCel, umożliwiającej użytkownikom dokonywanie przelewów bankowych przy użyciu numerów telefonów komórkowych lub danych osobowych. Druga faza obejmuje krajowe instytucje finansowe, które wydawałyby kod bezpieczeństwa dla walut cyfrowych, które mają być przesyłane za pośrednictwem „Interbank Electronic Payment System”, systemu transferowego będącego własnością i obsługiwanego przez bank centralny. Ostatni etap projektu umożliwiłby uczestnikom nieposiadającym kont bankowych korzystanie z waluty cyfrowej i promowanie włączenia finansowego.

Bitcoin w Meksyku

Choć prace dot. CBDC idą powoli, zainteresowanie mieszkańców kraju kryptowalutami nabrało rozpędu w 2021 r. W tym okresie aż 40% firm w kraju było zainteresowanych adopcją blockchaina i kryptowalut.

Rosnąca popularność bitcoina w Meksyku doprowadziła do zainstalowania bitomatu nawet w budynku Senatu kraju.

Według statystyk Banku Światowego Meksyk jest drugim co do wielkości odbiorcą przekazów pieniężnych na świecie, a transfery osiągnęły tam rekordową wartość 5,3 miliarda dolarów między lipcem 2021 a lipcem 2022 roku.

CBDC na świecie

Warto dodać, że swoją cyfrową walutę posiadają już Chiny. Nad cyfrowym rublem pracuje też Rosja, a nad e-euro Europejski Bank Centralny. Teoretyczne rozważania na ten temat prowadził też bostoński oddział Fedu – wszystko w ramach Projektu Hamilton.

Źródło: Cointelegraph

Więcej newsów na dailychain.io

Advertisements