Loading

Dailychain logo

Brightpool Finance – innowacja w świecie DeFi

Profilowe autora MagdaMochort

Magda Mochort

19 października 2022

post miniature

Udostępnij

18 października na kanale Mike Satoshi ukazało się wideo pt. ‘’Brightpool Fianance – rewolucyjny model Blacka-Scholesa.’’ Ten odcinek jest krótkim wprowadzeniem do platformy Brightpool Fianance przedstawiającym podstawy jej działania oraz innowacyjność w porównaniu do innych giełd kryptowalutowych.

Na czym polega innowacyjność Brightpool Finance?

Brightpool Finance jest nowoczesną platformą do tradingu kryptowalutami, która oparta jest na nowatorskim systemie Bid-to-Earn.

Jak możemy przeczytać na stronie projektu: „Wizją Brightpool jest wyprzedzenie istniejących CEX i DEX dzięki platformie, która naprawdę ucieleśnia DeFi 2.0. Brightpool będzie miał własną pulę skarbową z aktywami ze wszystkich sprzedawanych par, które należą do projektu. Wśród nich będą tokeny zarządzania, które będą działać jako siła głosu Brightpool w innych projektach. Ostatecznie posiadanie tokenów zarządzania Brightpool oznacza, że masz prawo głosu w każdym projekcie, którego token jest sprzedawany w Brightpool”.

Unikalne cechy platformy Brightpool Finance:

  • nowy sposób tradingu – Brightpool Finance jest to giełda, która płaci za wystawianie zleceń według modelu Blacka-Scholesa – za każdą otwartą pozycję giełda będzie wypłacała nagrodę,
  • model „zero fee” – giełda nie będzie pobierać opłat tradingowych,
  • natywna pula płynności – platforma będzie posiadać własną pulę płynności, 
  • nagroda za staking BRI – BRI, czyli natywne tokeny Brightpool Finance można stakować na platformie a nagrodą są tokeny ETH,
  • maturity – możemy wystawić zlecenia, które „dojrzewają” na platformie, do wyboru mamy okres od 1 do 28 dni,
  • podzial zysków platforma dzieli się zyskami z użytkownikami,
  • Proof of Bit – innowacyjny mechanizm wypuszczania tokenów BRI na rynek, który tworzy fundamentalną wartość tokena,
  • unikalna porównywarka cen – oparta na dostosowanym do kryptowalut modelu Blacka-Scholesa.

Model Blacka-Scholesa

Model Blacka-Scholesa (BMS) jest jednym z najważniejszych pojęć we współczesnej teorii finansów. Opracowany został w 1973 r. przez Fischera Blacka, Roberta Mertona i Myrona Scholesa i był pierwszą szeroko stosowaną matematyczną metodą obliczania teoretycznej wartości kontraktu opcyjnego przy użyciu bieżących cen akcji, oczekiwanych dywidend, ceny wykonania opcji, oczekiwanych stóp procentowych, czasu do wygaśnięcia i oczekiwanej zmienności.

Jego głównym celem jest wyeliminowanie ryzyka związanego ze zmiennością wielu aktywów i opcji na akcje poprzez hedging, czyli zabezpieczenie.

W 1997 roku Scholes i Merton otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych za pracę nad znalezieniem „nowej metody określania wartości instrumentów pochodnych”.

Jak Brightpool Finance chce wykorzystać model BSM?

Na stronie medium projektu możemy przeczytać:

„Nasz model biznesowy, a także nagrody za zlecenia opierają się na modelu Black-Scholes dopasowanym do kryptowalut. Model matematycznie dostosowuje się do zmian zmienności i przewiduje je. Jednak nagrody za wystawianie zleceń są wypłacane w naszym natywnym tokenie „BRI”, a nie w walucie orderu. Dzięki naszemu unikalnemu modelowi biznesowemu opartemu na BSM największe zyski będą generowane w okresach skoków zmienności. Oznacza to, że im większy wzrost lub spadek po okresie niskiej zmienności, tym większy zysk będziemy czerpać my i nasza społeczność”.

Mike w filmie pokazuje również, jak wygląda strona projektu oraz demo platformy tradingowej, które na razie działa na testnecie.

W kolejnych odcinkach prowadzący będzie analizował poszczególne elementy projektu. 

Embeded video

Zobacz więcej newsów: dailychain.io 

kanga exchange advertising