Ładowanie...

Dailychain logo
Wpisz hasło i naciśnij enter

Parlament Europejski chce objąć kryptowaluty prostszym prawem podatkowym

Profilowe autora Redaktor

Redaktor

05 października 2022

post miniature

Udostępnij

Posłowie Parlamentu Europejskiego (PE) przyjęli we wtorek rezolucję wzywającą do lepszego wykorzystania blockchaina do walki z uchylaniem się od opodatkowania oraz do większej koordynacji państw członkowskich w zakresie opodatkowania aktywów kryptowalutowych. Z dokumentu wynika również, że europejscy urzędnicy chcieliby uprościć obecne prawo podatkowe związane z cyfrowymi aktywami, które funkcjonuje w poszczególnych krajach członkowskich.

Uproszczone zasady opodatkowania kryptowalut dla małych transakcji

Najnowsza rezolucja PE mówi, że aktywa kryptowalutowe muszą podlegać „sprawiedliwemu, przejrzystemu i skutecznemu opodatkowaniu”. Zachęca jednak również władze do rozważenia wprowadzenia uproszczonych zasad podatkowych dla okazjonalnych zakupów lub małych przedsiębiorców i niewielkich pod względem kwotowym transakcji.

“Niewiążąca rezolucja, przygotowana przez Lídię Pereirę została przyjęta na posiedzeniu plenarnym przy 566 głosach za, 7 głosach przeciw i 47 wstrzymujących się. Określa ona ramy, dzięki którym można osiągnąć oba cele wykorzystania blockchaina w opodatkowaniu i jednolitego opodatkowania aktywów kryptowalutowych. Plenarna debata nad rezolucją odbyła się w poniedziałek i możesz ponownie obejrzeć debatę tutaj” – napisano na stronie Parlamentu Europejskiego.

W celu wprowadzenia uproszczonych zasad, w rezolucji wezwano Komisję Europejską (KE) do oceny sposobów opodatkowania aktywów kryptowalutowych przez różne państwa członkowskie i określenia różnych polityk krajowych dotyczących zwalczania uchylania się od opodatkowania w dziedzinie aktywów kryptowalutowych

Następnie w rezolucji wezwano również do opracowania jasnej i szeroko akceptowanej definicji aktywów kryptowalutowych oraz spójnej definicji tego, jakie operacje musiałyby podlegać opodatkowaniu. W odniesieniu do tej ostatniej kwestii zasugerowano, że konwersja aktywów kryptograficznych na walutę fiat powinna być momentem wystąpienia obowiązku podatkowego. Warto przypomnieć, że taką wykładnię stosuje między innymi polski fiskus.

Blockchain ma pomóc w poborze podatków?

Rezolucja mówi także, że poszczególne kraje członkowskie powinny wykorzystywać wszystkie dostępne instrumenty w celu ułatwienia skutecznego poboru podatków, a jako jeden z tych instrumentów wskazuje blockchain

Unikalne cechy „łańcucha bloków” mogą zaoferować nowy sposób automatyzacji poboru podatków, ograniczyć korupcję i lepiej zidentyfikować własność aktywów materialnych i niematerialnych, umożliwiając lepsze opodatkowanie mobilnych podatników, stwierdzono w dokumencie.

“(…) należy podjąć prace w celu określenia najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania technologii do poprawy zdolności analitycznych administracji podatkowych. Wzywa się w niej również Komisję do lepszego włączenia wykorzystania blockchaina do różnych forów i programów zajmujących się opodatkowaniem i współpracą w tej dziedzinie” – podsumowano.

Zobacz więcej newsów: dailychain.io

TAGI:
Loading...