Loading

Dailychain logo

EBC pracuje nad ramami regulacyjnymi dla rynku kryptowalut

Profilowe autora Redaktor

Redaktor

19 sierpnia 2022

post miniature

Udostępnij

Europejski Bank Centralny (EBC) pracuje nad ramami regulacyjnymi dotyczącymi kryptowalut. Dotyczą one harmonizacji tego procesu. Władze uchyliły rąbka tajemnicy i przyznały, że finalizowanych jest kilka inicjatyw regulacyjnych na poziomie europejskim oraz międzynarodowym.

Plan regulacyjny EBC 

Europejski Bank Centralny przedstawił w środę plan „harmonizacji ram regulacyjnych regulujących działalność i usługi kryptowalutowe”. Dodał, że europejskie banki, np. niemieckie, coraz częściej rozważają oferowanie produktów i usług związanych z kryptowalutami. Rolą organów państwowych jest „zapewnienie, że robią to bezpiecznie i solidnie”.

Bank centralny strefy euro poinformował też, że obecnie ściśle współpracuje z krajowymi organami regulacyjnymi „w celu zapewnienia spójnego podejścia i wysokich standardów we wszystkich państwach”.

Jak dodano, obecnie brakuje pewnej harmonizacji działań w powyższym zakresie. „Zmieni się to wraz z finalizacją kilku inicjatyw regulacyjnych na poziomie europejskim i międzynarodowym” – wyjaśnił EBC. 

I faktycznie, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, instytucja działająca przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych, także planuje przygotować swoje propozycje regulacji rynku kryptowalut, co może pomóc w procesie tworzenia ram prawnych dla branży.

EBC zwrócił ponadto uwagę, że ramy regulacyjne dotyczące kryptowalut „dosyć różnią się” w poszczególnych krajach UE. Sytuacja przypomina więc trochę tę ze Stanów Zjednoczonych, gdzie poszczególne stany stosują wobec rynku trochę inne przepisy. 

EBC podkreślił również, że pracuje nad systemem oceny ryzyka stwarzanego przez aktywa oparte na blockchainie. Chodzi o „ryzyka operacyjne i cybernetyczne”.

Ponadto „wewnętrzne ustalenia i procesy zarządzania muszą uwzględniać profil ryzyka kryptowalut AML/CFT [przeciwdziałania praniu pieniędzy/zwalczaniu finansowania terroryzmu] instytucji” – podkreślili urzędnicy. 

Lagarde obawia się kryptowalut

Ostrzej na temat kryptowalut wypowiedziała się prezes EBC Christine Lagarde, która czerwcu stwierdziła, że „aktywa kryptowalutowe i zdecentralizowane finanse (defi) mogą potencjalnie stanowić realne zagrożenie dla stabilności finansowej”.

Byłoby tak szczególnie w przypadku, gdyby szybki wzrost rynków i usług kryptowalutowych trwał nadal… a wzajemne powiązania zarówno z tradycyjnym sektorem finansowym, jak i szerzej pojętą gospodarką zostałyby zintensyfikowane” – dodała.

Źródło: News.bitcoin.com, News.bitcoin.com

Zobacz więcej newsów: dailychain.io

kanga exchange advertising