Loading

Dailychain logo

Zyskowne rozwiązania w trudnych czasach

Profilowe autora AleksanderSucharda

Aleksander Sucharda

13 lipca 2022

post miniature

Udostępnij

Piękne obietnice niewyobrażalnych zysków skończyły się wraz z krachem Luny i kryzysem DeFi, który po nim nadszedł. Problemem stały się waluty, które były produkowane bez pokrycia, powielając błędy i zaprzeczając podstawowym prawom ekonomicznym. 

Potrzeby użytkowników i inwestorów są jasne – oczekują oni projektów prezentujących wartość i funkcjonalność, generujących realne zyski, a także posiadających model ekonomiczny, który dzieli się zyskiem z uczestnikami rynku oraz oferuje wypłaty zysku w stabilnym pieniądzu (jak ETH czy stablecoiny).

Trader Joe to zdecentralizowana giełda funkcjonująca na sieci Avalanche. Generuje ona opłaty przy każdej wymianie. Nagroda wypłacana jest w USDC za staking ich monety – JOE. Przychód w ostatnim miesiącu wyniósł 4,15 mln. 

GMX to zdecentralizowana giełda oferująca lewarowanie. Działa zarówno na Avalanche jak i Arbitrum. Staking tokenu daje 30% zysku z transakcji na giełdzie i lewarze. Wypłacana w ETH lub Avax. Przychód w ostatnich 30 dniach wyniósł 3,97 mln.

Unami to protokół działający na sieci Arbitrum, oferujący zyski z obrotu swoimi środkami. Trwają pracę nad nowym modelem opartym na USDC. Polega na stakowaniu tokena Unami w zamian za mUnami. Nagroda wypłacana jest raz w miesiącu w ETH. Unami proponuje dodatkową opcję procentu składanego w ETH na Compound. Przychód w czerwcu osiągnął 78 mln.

Głównym ryzykiem związanym z tymi projektami  są niskie zyski, będące wynikiem bessy. Powoduje ona  obecnie małe obroty, a to przekłada się na niskie przychody protokołów.

Źródło: www.thedefiedge.com – Share revenue

Advertisements