Loading

Dailychain logo

Włączenie krypto do dyrektywy travel rule

Profilowe autora AleksanderSucharda

Aleksander Sucharda

12 lipca 2022

post miniature

Udostępnij

29 czerwca władze Unii Europejskiej doszły do wstępnego porozumienia w sprawie regulacji kryptowalut i włączenia ich pod dyrektywę „travel rule” prawa Money Laundering Regulations. Parlament Europejski, Komisja i Rada Europy ustaliły konieczność włączenia krypto aktywów w obowiązujące przepisy dotyczące przepływów finansowych, proponując aktualizację Regulacji 2015/847.

Dyrektywa Travel Rule i jej szczegóły

Nowelizacja miałaby ograniczyć nielegalne przepływy kryptowalut na terenie UE. Obecne prawo uwzględnia tylko przelewy tradycyjnych pieniędzy. Możliwe zmiany uwzględniać będą transfery krypto już te o wysokości 1 euro. Dostawcy usług, w dokumencie zwani CASPs (Crypto Assets Service Providers), zobowiązani będą do ustalenia tożsamości zarówno wysyłających  jak i beneficjentów przelewów. Nowe prawo nie przewiduje żadnych wyjątków, pomimo obaw o techniczne możliwości realizowania takiego zadania, np. dla portfeli bezimiennych (unhosted wallets). Kolejną niewiadomą, na którą wskazuje autor tekstu, jest brak wytycznych zgodnych z unijnym prawem o ochronie danych osobowych, które miałyby „podróżować” wraz z kontrolowanymi przelewami. Kwestie te mają być uregulowane innymi ustawami i zarządzeniami.

Prawo regulowane jest tak, aby mogło nadążyć za dynamicznie rozwijającą się technologią. Proces ten trwa i zapewne potrwa jeszcze pewien czas.

Źródło: JD Supra – EU extends travel rule to crypto assets

Advertisements