Ether rysuje formację Golden Cross. Analiza techniczna ETH/USD

Golden-Cross-na-wykresie-ETH-dailychain.io

Najpierw bitcoin (BTC), a obecnie również ether (ETH), rozrysował na wykresie dziennym układ, który dla wielu sympatyków analizy technicznej jest jasnym sygnałem do zakupów. Mowa tutaj o tak zwanej formacji Golden Cross (złotego przecięcia lub złotego krzyża), którą tworzą dwie średnie ruchome: 50-dniowa oraz 200-dniowa. 

Złoty krzyż na wykresie ethera w przeszłości wróżył wzrosty

Formacja złotego krzyża ma miejsce, gdy szybsza średnia 50-dniowa, która dynamiczniej reaguje na zmiany cen, wybija od dołu wolniejszą średnią 200-dniową. Takie przecięcie miało miejsce właśnie w tym tygodniu, co może być wskazówką, że ETH/USD w kolejnych tygodniach i miesiącach czeka dalsza aprecjacja.

Ostatni raz taki układ średnich obserwowaliśmy w sierpniu 2021 roku. Trzy miesiące później cena ethera była o 100% wyższa i testowała historyczne maksima tuż pod poziomem 5 tysięcy dolarów. Oczywiście nikt nie daje nam pewności, że tym razem będzie podobnie, warto potraktować to jednak jako inwestycyjną ciekawostkę i obserwować dalsze zachowanie cen.

Ether rysuje formację Golden Cross, pierwszy raz od 18 miesięcy. Źródło: Tradingview.com

Jak widać na powyższym wykresie, czerwoną strzałką zaznaczono również przecięcie w drugim kierunku, kiedy 50 MA wybija od góry 200 MA. Taką formację nazywa się Death Cross, czyli krzyżem lub przecięciem śmierci. Jak doskonale widać, również dobrze prognozowała ona przyszłe spadki ethera w długim terminie.

Jak złoty krzyż sprawdzał się w przeszłości?

Sytuacja z przecięciami średnich nie zawsze jest taka jasna jak w ostatnich dwóch latach. Jeżeli cofniemy się do przedziału cenowego od 2019 do 2020 roku widzimy, że wtedy średnie krzyżowały się o wiele częściej.

Golden Cross i Death Cross na wykresie ETH w przeszłości. Źródło: Tradingview.com

Jak widać, część z tych przecięć rzeczywiście dawała jasne sygnały, jednak Golden Cross z lutego 2020 roku okazał się co najmniej „niewypałem”, podobnie jak następujący chwilę później Death Cross z kwietnia 2020 roku.

Ogólnie formacja posiada sporą skuteczność, występuje jednak na wykresach niezwykle rzadko, ilość prób mogących ją potwierdzić w długim terminie jest więc ograniczona.


Więcej analiz na dailychain.io