Loading

Dailychain logo

Nadzieja dla straceńców. Bitcoin jako narzędzie przeciw recydywie.

Profilowe autora AleksanderSucharda

Aleksander Sucharda

12 lipca 2022

post miniature

Udostępnij

Byli przestępcy, po wykonaniu swoich wyroków mają często problem z powrotem do normalności i ponownym dołączeniu do społeczeństwa. Mają problemy z podjęciem nawet najprostszych prac, są wykluczeni z systemu bankowego. Skazani na ostracyzm i bez szans na normalne życie często wracają do działalności przestępczej. Co bitcoin ma wspólnego z recydywistami? Daje im nadzieję. Tak twierdzi autorka artykułu i przedstawia przykłady, jak bitcoin i edukacja o nim daje szansę na powrót na prostą i uczciwą drogę.

Bitcoin a działania przeciw recydywie

W Stanach Zjednoczonych co roku z więzień wychodzi około 600 tysięcy ludzi. Programy resocjalizacyjne albo nie działają, albo są obarczone dużą biurokracją, co ogranicza ich skuteczność. Fundacje pozarządowe próbują to zmienić zaczynając od wsparcia podstawowych potrzeb ludzkich jak dom i jedzenie, aż po pomoc w zdobyciu pracy, rozpoczęcie własnego biznesu oraz edukację finansową. Wolnościowe idee towarzyszące bitcoinowi dają nadzieję i poczucie sprawczości nad własnym losem. Nadają sens i cel w życiu byłych skazanych, umożliwiając im gromadzenie środków finansowych na przyszłość, czy nawet dla przyszłych pokoleń.

Wolność finansowa oferowana przez kryptowaluty jest też istotna podczas samego wykonywania wyroku. W Stanach skazańcom odbiera się wszelkie prawa, również prawa do decydowania o swoim majątku. Będąc w więzieniu, ich konta są zajmowane, a zarządzający nimi dysponują zgromadzonymi środkami, pobierając niewspółmierne opłaty za podstawowe środki do życia, leki czy ubezpieczenie medyczne. Skazańcy często wychodzą z więzienia z długami i bez szans na odrobienie ich w legalny sposób. Nawet jeśli wykonują jakąś pracę będąc za kratami, to opłacana jest ona nisko, a tak zdobyte środki znów wydawane są we wspomniany wyżej sposób.

Technologia blockchain a wolność finansowa

Justin Rhedrick, autor książki „From bars to bitcoin” („Od krat do bitcoina”), jako dziecko doświadczył z matką bezdomności i widział morderstwo swojego przyjaciela. Niedługo trzeba było czekać, aby jego życie zeszło na manowce. Został skazany za napad z bronią w ręku. Będąc w ośrodku penitencjarnym, postanowił zmienić swoje życie. Dużo czytał i edukował się. Dziś prowadzi własny biznes i sam współpracuje z zakładami karnymi, przekazując swoje doświadczenia innym skazańcom i dając im nadzieję na normalne życie po wyjściu na wolność.

Nieoczywisty społeczny aspekt „wolności finansowej”, o której tak często słyszymy wraz z pojęciem technologii blockchain, przedstawiony przez niezależną reporterkę Leigh Cuen:

Nasdaq. – How bitcoin helps survivors of the prison industrial complex

Advertisements