Weryfikacja tożsamości KYC i wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

KYC-co-to-jest-dailychain.io

Państwowe organy od wielu lat walczą z problemem związanym z praniem pieniędzy. Rocznie na całym świecie przestępcom udaje się wyprać od 800 milionów do 2 bilionów dolarów. Właśnie dlatego stworzono liczne procedury AML zmniejszające ryzyko oszustw. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje o KYC, jednej z procedur wywodzących się z AML.

KYC — co to jest?

Czy wiesz, co to jest KYC? Know Your Customer, czyli Poznaj Swojego Klienta to jedna z procedur AML (z ang. Anti-money Laundering). Jest to zbiór informacji o kliencie lub prowadzonej przez niego działalności pozwalający na jego identyfikację oraz weryfikację tożsamości. Podczas tego procesu możliwe jest dokonanie wstępnej oceny ryzyka klienta, które uznawane jest jako kolejna procedura działań AML.

Wykonanie weryfikacji KYC wymagane jest jeszcze przed nawiązaniem relacji klienta z instytucją, przed nawiązaniem umowy pomiędzy dwoma podmiotami. 

Kto jest zobowiązany do stosowania procedury KYC? Obowiązkiem stosowania procedury KYC objęte są różnego rodzaju instytucje obowiązane, takie jak na przykład:

 • instytucje finansowe,
 • instytucje płatnicze,
 • kantory,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • notariusze,
 • adwokaci,
 • podmioty świadczące usługi wymiany walut wirtualnych pomiędzy środkami płatniczymi oraz walutami wirtualnymi,
 • firmy inwestycyjne,
 • instytucje pożyczkowe.

Kto wprowadza procedury AML, takie jak KYC?

Kto zajmuje się inicjacją procedur AML, takich jak KYC? Są to organy takie jak FATF lub EBA. Wydają one liczne regulacje zwane dyrektywami AML. 

Globalna organizacja FATF (Financial Action Task Force) inicjuje wdrażanie nowych procedur AML (Anti-Money Laundering). Tworzy ona także rekomendacje wykorzystywane następnie na całym świecie. 

Unia Europejska posiada swój własny organ wspierający działania służące przeciwdziałanie praniu pieniędzy, a jest nim Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, czyli EBA (European Banking Authority). 

Jak wygląda proces KYC?

Proces weryfikacji KYC składa się z różnych etapów, a są to:

 1. Pozyskanie danych osobowych — pierwszym krokiem jest pozyskanie danych osobowych lub firmowych klienta. Potrzebne jest wypełnienie przygotowanego przez instytucję obowiązaną formularza zawierającego informacje o danych osobowych. To, jakie dane są wymagane, zależy od specyfikacji branży, najczęściej są to jednak imię, nazwisko, numer telefonu, adres, źródło dochodów lub dodatkowo nr NIP firmy, numery identyfikacyjnych firmy, informacje o beneficjentach rzeczywistych i udziałowcach oraz adres prowadzenia działalności w przypadku, kiedy weryfikuje się spółkę, nie osobę fizyczną.
 2. Weryfikacja autentyczności danych osobowych — podczas weryfikacji wymagane jest także potwierdzenie tożsamości klienta polegające na przesłaniu zdjęcia selfie (twarzy) lub weryfikacja podczas konsultacji wideo z konsultantem zajmującym się ostateczną weryfikacją klienta. Przesłane przez klienta dane są dokładnie analizowane i weryfikowane pod względem autentyczności dokumentów.
 3. Przechowywanie danych osobowych — polega np. na nagrywaniu weryfikacji w formie cyfrowej. W materiale wideo są zawarte informacje, takie jak wszystkie dane osobowe klienta. Materiały są odpowiednio katalogowane w zabezpieczonym systemie, do którego dostęp do niej mają tylko osoby uprawnione (są to zazwyczaj wyznaczeni do tego zadania pracownicy instytucji). Celem bezpiecznego przechowywania danych klienta jest zapobieganie “wyciekowi danych”.
 4. Sprawdzanie historii i monitorowanie zmian w danych — jest to bieżące monitorowanie oraz aktualizowanie informacji o kliencie (np. zmiana adresu zamieszkania, aktywność biznesowa lub w przypadku działalności może to być monitoring ksiąg wieczystych).

Czy procedura KYC jest obowiązkowa?

Jeśli rejestrowałeś się na giełdzie kryptowalut i chciałeś przeprowadzić na niej transakcję, zapewne spotkałeś się z potrzebą wykonania weryfikacji KYC. Czy wiesz, w jakim celu jest ona wymagana? Przede wszystkim omawiana procedura wywodzi się ze wspomnianej ustawy AML Dzięki jej stosowaniu zapobiegać można próbom prania pieniędzy, a także innym nielegalnym procederom, takim jak finansowanie terroryzmu. To dzięki takiej weryfikacji jak KYC instytucje mają możliwość dokonania oceny ryzyka związanego z danym klientem oraz ustalenia jego wiarygodności. Stosuje się ją także, aby mogły one uniknąć podejrzanych lub fałszywych kont klientów.

 • Ustanowione na świecie oraz w Unii Europejskiej prawo zobowiązuje banki, oraz inne instytucje finansowe do posiadania danych klientów dotyczących ich tożsamości, źródła ich finansów, charakteru prowadzonej przez nich działalności w celu oceny ryzyka związanego z jego klientem.

Obowiązek stosowania procedur takich jak weryfikacja KYC wydawać się może czymś negatywnym, niezgodnym z charakterem blockchaina. Wiele osób twierdzi, że jest to zabranie anonimowości inwestorom kryptowalut. Jednak jest to również procedura ochronna. Wdrożenie KYC przez firmę pozwala chronić ją przeciwko działaniom kryminalnym oraz tym samym chroni ich klientów. Stosowanie się do procedur jest niczym innym jak udowadnianiem, że nie ma się zamiarów niezgodnych z prawem.


Więcej artykułów z sekcji Wiedza: dailychain.io