Jaka przyszłość czeka bitcoina?

jaka-przyszlosc-czeka-bitcoina

17 listopada na kanale Maciej Tomczyk ukazał się film pt.: „Bitcoin czarny scenariusz? Czy można zbanować bitcoina?” Jest to kolejne wideo z serii ‘Krypto Myśli’, w której Maciej dzieli się swoim 6-letnim doświadczeniem oraz przemyśleniami na temat rynku kryptowalutowego. W tym odcinku prowadzący zastanawia się nad przyszłością króla kryptowalut, jakie scenariusze mogą zaistnieć i jak się na nie przygotować.

Idee bitcoina

„Obecny system finansowy nie jest przyjazny dla zwykłego użytkownika, […], obecny system finansowy wymaga napraw, a same waluty fiducjarne tracą zaufanie coraz większej ilości społeczeństwa”. Mówi Maciej. Odpowiedzią miał być bitcoin, którego główną ideą było zwrócenie wolności finansowej społeczeństwu i pozbycie się pośredników finansowych. Bitcoin porwał tłumy poprzez wprowadzenie walorów, których zawsze brakowało bankom, takich jak decentralizacja, ograniczona podaż, transparentność czy anonimowość. 

Jak opowiada Maciej, podczas gdy na rynkach finansowych trwa walka o klienta „bitcoin był takim kolcem w te duże siły”. 

2 scenariusze dla bitcoina

Maciej przedstawia dwie wizje bitcoina: optymistyczną i negatywną oraz odpowiada na pytanie, czy można przygotować się na oba scenariusze i czy w każdym z nich bitcoin się obroni?

Wersja optymistyczna zakłada szeroką adopcję kryptowalut, a co za tym idzie również wzrost ceny BTC. Ponadto wszystkie pozytywne analizy wartości bitcoina zakładają jego cykliczność. „Do tej pory bitcoin w każdym kolejnym cyklu przebijał swoje ATH”. Jak tłumaczy Maciej, na podaż i wzrost ceny BTC wpływ ma również halving, czyli zmniejszająca się nagroda za jego wydobycie. Dlatego w optymistycznym scenariuszu youtuber zakłada, że w następnej hossie BTC zdobędzie nowe ATH.

W filmie znajdziemy argumenty, którymi Maciej popiera swoje optymistyczne założenia.

Natomiast, negatywny scenariusz zakłada upadek bitcoina. Wpływ na to może mieć recesja i kryzys na tradycyjnych rynkach finansowych. Maciek przypomina, że rok 2020 był sprawdzianem dla króla kryptowalut. Pandemia, która spowodowała załamanie gospodarcze, przyczyniła się również do spadku ceny BTC. „Tutaj znowu możemy opierać się na historii, że do tej pory bitcoin nie był tą bezpieczną przystanią. Do tej pory bitcoin nie odkleił się od rynków tradycyjnych, od rynków inwestycyjnych i nie był aktywem, które wytrzymało ze swoją wartością podczas gdy inne rynki spadały”.  

Co, jeżeli najgorsze jeszcze przed nami? Prowadzący odpowiada na pytanie, czy według niego bitcoin może zostać zniszczony przez światowe regulacje, a także przedstawia nam swoją strategie inwestowania. 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=g7u2wG0vOLE

Więcej newsów na dailychain.io