Giełda Coinbase wspiera pozew sądowy przeciwko komisji SEC

coinbase-wspiera-walke-przeciwko-sec-dailychain.io

Największa giełda kryptowalutowa w Stanach Zjednoczonych i publicznie notowana na giełdzie spółka, Coinbase, poinformowała o wsparciu Grayscale w batalii prawnej toczonej z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Grayscale to największy na świecie operatorów funduszy bitcoinowych (BTC), który nie potrafi dojść z amerykańskim regulatorem do porozumienia w sprawie rejestracji kryptowalutowych ETF-ów.

Coinbase występuje w roli „amicus curiae” i wspiera Grayscale w sądzie

Grayscale pozywa regulatora w związku z kilkukrotną już odmową zatwierdzenia wniosku firmy w sprawie utworzenia „Bitcoin ETF”, czyli instrumentu giełdowego, który na regulowanych rynkach śledziłby ceny spot BTC oraz umożliwił profesjonalnym inwestorom uzyskanie zgodnej z przepisami prawnymi ekspozycji na największy cyfowy zasób. 

Fundusz twierdzi, że SEC „nie stosuje spójnych zasad traktowania w przypadku podobnych pojazdów inwestycyjnych”, o czym świadczy gotowość Komisji do zatwierdzenia wielu ETF-ów bazujących na kontraktach futures na bitcoina i jednoczesna odmowa zarejestrowania takiego samego instrumentu w przypadku rynku kasowego.

Coinbase we wtorek w amerykańskim Sądzie Apelacyjnym dla Dystryktu Kolumbii złożył tak zwany „Amicus curiae”, który prezentuje te same tezy. Ten prawniczy termin rzymski w dosłownym tłumaczeniu określa „przyjaciela sądu”, a w anglosaskiej praktyce prawniczej odnosi się do organizacji lub osoby, która nie jest stroną w postępowaniu, ale z własnej inicjatywy chce zaoferować swą opinię prawną lub spojrzenie na sprawę.

„Zarówno ETF-y dla rynku spot oraz futures, czy to związane z bitcoinem, czy innymi aktywami, takimi jak złoto, platyna czy pallad, tworzą taką samą ekspozycję inwestycyjną dla inwestorów. Oba produkty są zaprojektowane tak, aby śledzić cenę towaru bazowego, bitcoina” – argumentowała giełda Coinbase w przedłożonym w sądzie dokumencie.

Czym jest ETF?

ETF to notowany na regulowanych giełdach instrument finansowy, który pozwala inwestorom uzyskać ekspozycję na dany środek finansowy bez konieczności jego fizycznego zakupu. Przykładowo Bitcoin ETF, pozwoliłby inwestorom pośrednio inwestować w bitcoina bez kupowania kryptowaluty poprzez giełdę i przechowywania jej w cyfrowym portfelu.

ETF-y dla rynku kasowego (spot) oraz terminowego (futures) zasadniczo pozwalają osiągnąć ten sam cel, ale za pomocą różnych narzędzi. Podczas gdy futures ETF śledzi cenę kontraktów pochodnych – które same w sobie pozwalają inwestorom obstawiać przyszłą cenę bitcoina – spot ETF opierałby swoje notowania bezpośrednio na rynkowej wycenie BTC.

W swoim wniosku sądowym Coinbase twierdził, że ograniczanie ograniczenie inwestorom wyboru jedynie do bitcoinowych ETF-ów futures „angażuje SEC w arbitralną i kapryśną praktykę wybierania zwycięzców i przegranych wśród produktów inwestycyjnych”.

Dlaczego ETF kryptowalutowy jest tak ważny, szczególnie w Stanach Zjednoczonych? Regulowane instytucje oraz fundusze nie mogą „grać” pieniędzmi swoich klientów na rynkach, które nie są objęte prawem finansowym, czyli nie mogą kupować bitcoinów i innych kryptowalut na giełdach kryptowalutowych. Gdy jednak instrumenty pośrednio związane z cyfrowymi aktywami są notowane na regulowanych, tradycyjnych giełdach, wtedy mają już taką możliwość. Chodzi tutaj więc o możliwość znacznego zwiększenia instytucjonalnej adopcji krypto.

Źródło: theblockchainassociation.org


Zobacz więcej newsów: dailychain.io