Indie wkrótce mogą wyemitować CBDC

Indie-wyemituja-CBDC-dailychain.io

Indyjski bank centralny, Bank Rezerw Indii, wkrótce może rozpocząć emitowanie CBDC, czyli cyfrowej waluty banku centralnego, e-rupii.

CBDC Indii

Po Chinach kolejny duży kraj może wkrótce mieć CBDC. Miesiąc temu pisaliśmy, że Indie przygotowują się do testów swojej cyfrowej waluty. Bank Rezerw Indii potwierdził teraz, że kontynuuje swoje prace dotyczące e-rupii. Jak dodano, może istnieć „wiele opcji technologicznych [cyfrowej waluty], które zostaną przetestowane i na podstawie wyników zostanie wybrana ostateczna architektura”. Szczegóły podano w raporcie „Koncepcja dotyczącą cyfrowej waluty banku centralnego”.

W ponad 50-stronicowym dokumencie omówiono cele, szanse oraz zagrożenia związane z CBDC.

Bank Rezerw Indii wyjaśnił, że cyfrowa waluta „zasadniczo nie różni się od banknotów, ale będąc [produktem] cyfrowym, prawdopodobnie będzie łatwiejsza, szybsza i tańsza” w użyciu.

Bank centralny „jest obecnie zaangażowany w prace nad stopniową strategią wdrażania [CBDC], przechodząc krok po kroku przez różne etapy pilotażowe, po których następuje [z zasady] ostateczne uruchomienie [CBDC], a jednocześnie bada przypadki użycia, które można wdrożyć przy minimalnych zakłóceniach lub bez zakłóceń [systemu monetarnego Indii]”.

Warto dodać, że warstwa technologiczna cyfrowej rupii nie została jeszcze dokończona, a sam bank centralny „rozważa różne aspekty dostępnych technologii”.

Wiemy za to, że waluta cyfrowa będzie wprowadzana na rynek etapami.

Inne plany władz Indii

Bank zbadał też ideę „wdrożenia CBDC (…) w segmencie hurtowym i CBDC opartego na tokenach w segmencie detalicznym”. Innymi słowy, cyfrowa waluta może być używana zarówno w handlu transgranicznym, jak i na rynku wewnętrznym przez zwykłych konsumentów. 

W raporcie przeanalizowano też „skutki wprowadzenia CBDC dla systemu bankowego, polityki pieniężnej i stabilności finansowej”.

CBDC zapewnia „między innymi przejrzystość i niskie koszty działania oraz potencjał rozszerzenia istniejących systemów płatności w celu zaspokojenia potrzeb szerszej kategorii użytkowników”, dodano.

Według indyjskiego banku centralnego rozwijanie projektu „wymaga szczegółowego planowania pod względem zakresu, kosztów i terminów, aby zapewnić terminowe rozpoczęcie różnych faz wprowadzania CBDC”.

Jeżeli CBDC Indii zostanie wyemitowane i użyte w handlu międzynarodowym wraz z cyfrowym rublem czy e-juanem, może to stanowić poważne zagrożenie dla dolara i USA.

Źródło: Bitcoinist, Coindesk


Zobacz więcej newsów: dailychain.io