Co dalej z Ethereum?

co-dalej-z-eth-ethereum-dailychain.io

20 września na kanale Coin Bureau został opublikowany film pt. ‘’Ethereum Merge Done: Now WHAT? Will ETH Recover?!”. Wideo poświęcone jest tematyce związanej z kryptowalutą ethereum oraz jej dalszym rozwojem po zmianie konsensusu na Proof od Stake.

Obawy związane z Ethereum

Merge sieci Ethereum, który został przeprowadzony 15 września, zakończył się sukcesem. Po tym wydarzeniu powstało wiele pytań o bezpieczeństwo sieci. Główną obawą jest ryzyko związane z centralizacją walidatorów w sieci. Jak tłumaczy prowadzący, każda mniejsza centralizacja w kryptowalutach może być problemem, ale w nowej sieci Ethereum ta centralizacja jest bardzo niepokojąca. Aż 42% bloków jest w rękach dwóch podmiotów: Coinbase i Lido, a w miarę zwiększania się ich puli ta przewaga będzie tylko rosnąć.

Jakie może mieć to konsekwencje? Tak mocno zcentralizowana sieć może być łatwym celem do uregulowania przez organy ustawodawcze. 

Obecny mechanizm stake’ingu już przyciąga uwagę amerykańskiego SEC-u. 

W swoim przemówieniu Gary Gensler, przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), stwierdził, że kryptowaluty, które pozwalają swoim użytkownikom na stake’owanie mogą być uznane, jako instrumenty finansowe, a co za tym idzie objęte regulacjami.

Oba przedsiębiorstwa, zarówno Coinbase, jak i Lido, mają swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych, dlatego w przypadku regulacji ETH będą musiały się podporządkować. Jak wspomina prowadzący, nie byłoby problemu, gdyby sieć była bardziej zdecentralizowana. 

Autor filmu porusza również obawy związane z cenzurą transakcji, które wspomniane były jeszcze przed Mergem.

Mapa drogowa ETH 2.0

W kolejnej części filmu prowadzący omawia nadchodzące aktualizacje na sieci Ethereum oraz jakie korzyści się z nimi wiążą. Guy, jak zawsze tłumaczy techniczny żargon na język zrozumiały dla każdego użytkownika.  

Z tej części dowiemy się pokrótce, na czym polegają upgrade’y:

  • Shanghai 
  • The Surge
  • The Verge
  • The Purge
  • The Splurge

Zmiana mechanizmu wydobywania bloków na Proof of Stake przyczyniła się również do zmniejszenia podaży tokenów ETH w obiegu. Obecnie wzrost podaży utrzymywał się na poziomie 0,16% rocznie (nie jest to jednak stała wartość, może ulegać dziennym wahaniom w zależności od ilości wyemitowanych i spalonych tokenów), natomiast gdybyśmy nadal byli w konsensusie opartym na Proof of Work ten poziom wynosiłby 3.79% na rok. 

Jak widać dzięki zmianie mechanizmu sieci, ethereum może stać się tokenem deflacyjnym.

ESG & ETH

Po przejściu na mechanizm stake’ingu ethereum radykalnie obniżyło zużycie energii elektrycznej. Z tego powodu może zaliczyć się do grona zielonych kryptowalut, a w konsekwencji przyciągnąć więcej inwestorów. W filmie znaleźć można dokładne dane dotyczące zużycia prądu oraz przykłady na to, jaka może być użyteczność ethereum jako zielonej waluty.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=rb0xJVd7ay8  

Zobacz więcej newsów: dailychain.io