Kucoin znalazł się na liście ostrzeżeń

Regulatorzy rynków finansowych na świecie ostrzegają przed kolejnymi podmiotami. W ostatnim czasie na jednej z list ostrzeżeń pojawiła się również znana giełda kryptowalutowa pochodząca z Hong Kongu.

Czym jest CNMV?

CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) to Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych w Hiszpanii. Instytucja ta sprawuje w kraju funkcję nadzorczą hiszpańskich rynków papierów wartościowych oraz działalności z nimi związanych. 

Głównym celem działania CNMV jest ochrona inwestorów, w tym zapewnienie przejrzystości oraz prawidłowego kształtowania cen na rynkach. Działania skupiają się między innymi na inspekcji spółek emitujących papiery wartościowe oraz na spółkach świadczących usługi inwestycyjne. Właśnie dlatego Komisja Rynku może wydawać ostrzeżenia dotyczące spółek dla społeczeństwa.

Podejrzenia wobec KuCoin

Hiszpański regulator finansowy interesuje się firmami finansowymi, na swoją listę ostrzeżeń wpisał kolejne 5 podmiotów, znalazła się tam również giełda kryptowalutowa. Mowa tu o spółkach takich jak DT Securities, TopOneWallet, MetaMaxFx, Definite Area oraz KuCoin – dynamicznie rozwijająca się giełda oferująca handel kryptowalutami

Źródło: https://forexclub.pl/gielda-kucoin-umieszczona-na-czarnej-liscie-sprawdz-28-ostrzezen/

Jaki jest powód wpisu giełdy na listę CNMV? Jak wiadomo spowodowane to jest brakiem wymaganego zezwolenia na oferowanie produktów pośrednictwa inwestycyjnego w Hiszpanii. 

„CNMV wyjaśnia, że ​​spółki te nie są zarejestrowane w odpowiednim rejestrze Komisji, a zatem nie są upoważnione do świadczenia usług inwestycyjnych lub innej działalności podlegającej nadzorowi CNMV” – ostrzega nadzorca.

Jak wiadomo, na przykładzie polskiego odpowiednika hiszpańskiej listy CNMV, czyli listy ostrzeżeń KNF wystarczy drobna niedoskonałość w dostarczanych przez spółkę informacjach i może stać się ona obiektem podejrzanym w oczach regulatora. Skutkiem takiego wpisu jest nie tylko ogłoszenie ostrzeżenia dla inwestorów, jest to również wykreowanie negatywnego wizerunku firmy.

Źródło: www.cnmv.es


Zobacz więcej newsów: dailychain.io