Jak działają cykle na bitcoinie?

cykle-na-bitcoinie-dailychain.io

04 września na kanale Michal Lewicz ukazało się godzinne wideo pt. ‘HajSoHolicy Live: Teorie cykli Bitcoina’. Prowadzący kanał – Michal Lewicz, rozmawiał z Markiem Porwol i Kubą Stankiewiczem.  Z tego odcinka można dowiedzieć się czy w praktyce cykle bitcoina wyglądają tak jak w teorii. Prowadzący razem z gośćmi analizują w tym celu poprzednie cykle na bitcoinie.

Jak wygląda cykl na rynku kryptowalut?

Cykl na rynku kryptowalut składa się zazwyczaj z trzech różnych faz trendów cenowych:

 1. Hossa lub tzw. ‘rynek byka’ – ma miejsce, gdy ceny na rynku rosną w szybkim tempie. W czasie hossy na rynek wchodzą nowe grupy użytkowników, a wraz z nimi zazwyczaj na początku tej fazy następuje znaczny wzrost wolumenu, czyli liczby transakcji. Z punktu widzenia nastrojów rynkowych, pomimo że użytkownicy nadal są ostrożni, na rynku zaczynają dominować optymistyczne nastroje, które dodatkowo są potęgowane przez media, które zaczynają publikować pozytywne nagłówki. Popyt na aktywa zaczyna przeważać nad podażą, powodując w rezultacie wzrost cen. Rynek byka trwa około 1 roku.
 1. Bessa lub tzw. ‘rynek niedźwiedzia’ – rozpoczyna się, gdy podaż przewyższa popyt i jest to okres, który jest napędzany strachem na rynku, ponieważ prognozy stają się coraz bardziej negatywne. Im bardziej uczestnicy zaczynają obawiać się nadchodzącego stanu rynku, tym bardziej narasta presja sprzedażowa. Na rynku panuje strach i panika, która jest potęgowana przez negatywne nagłówki w mediach. Rynek niedźwiedzia trwa około 1 roku.
 1. Okres konsolidacji lub trendu bocznego – faza konsolidacji rozpoczyna się po bessie, kiedy sprzedający opuścili rynek, a ceny zaczynają się stabilizować. Ciągle jeszcze sentyment na rynku zdominowany jest przez niepewność, co wpływa na niski wolumen obrotu. Okres konsolidacji trwa około 2 lat.

Dlaczego warto znać cykle?

Zrozumienie, że rynki są cykliczne, pomoże nam kontrolować swoje emocje a przez to podejmować lepsze decyzje inwestycyjne. Dzięki wiedzy o tym, że cykle rynkowe są nieuniknione, nie zostaniemy zaskoczeni przez bessę oraz będziemy tak zarządzać portfelem, aby uwzględniał zarówno okres wzrostów, jak i spadków.

W tym odcinku poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • Co wpływa na cykle rynkowe?
 • Czy mieliśmy już dołek na bitcoinie?
 • Jak wygląda model stock-to-flow, czy się sprawdził w tym cyklu i jakie jest obecnie odchylenie od tego modelu?
 • W którym miejscu jesteśmy obecnie na wykresie ‘rainbow’ bitcoina
 • Jak zmieniała się cena bitcoina w poprzednich cyklach?
 • Jaka jest różnica pomiędzy zwykłym a logarytmicznym wykresem bitcoina?
 • Na czym polega teoria cykli kołowych?
 • Jak może wyglądać kolejny ruch cenowy na bitcoinie według teorii fal Elliotta?
 • Jak dywersyfikować swoje fundusze?

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=cQGU5VsiFro

Zobacz więcej newsów: dailychain.io