Akcje Coinbase spadają po dochodzeniu SEC-u

W związku z gęstą atmosferą związaną z kontrolą SEC nad Coinbase, we wtorek 26 lipca akcje firmy spadły o 21%. Natomiast w rocznym rozeznaniu akcje straciły aż 75% swojej wartości.

Giełda kryprowalut Coinbase pod nadzorem SEC

Coinbase to jedna z największych giełd kryptowalutowych na świecie, pozwalająca na obrót wieloma walutami cyfrowymi. W ostatnim czasie platforma rozszerzyła ofertę dostępnych na niej aktywów. Prawdopodobnie mogło się to przyczynić do dokładniejszych kontroli SEC – (United States Securities and Exchange Commission, czyli Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd). Jej zadaniem jest sprawowanie nadzoru, regulowanie i kontrolowanie rynku papierów wartościowych.

Przy okazji dochodzenia związanego z nielegalnym wykorzystaniem poufnych danych do gry rynkowej, SEC przekazało, iż spora część kryptowalut notowanych na giełdzie kryptowalutowej Coinbase powinna być traktowana jako papiery wartościowe. Nie wyjaśniono jednak, które tokeny są o to podejrzewane.

Już wcześniej usłyszeć było można od przewodniczącego SEC, że Coinbase powinno zostać zarejestrowane jako giełda papierów wartościowych. W Stanach Zjednoczonych nadal toczy się spór, czy kryptowaluty powinny być klasyfikowane jako towary, czy jako papiery wartościowe. Waluty tradycyjne uznawane są za towary, natomiast tokeny, których wartość jest spekulacyjna, finansują wiele projektów kryptowalutowych, co niektórym przypominać może cechy papierów wartościowych. 

Warto wiedzieć, że giełdy kryptowalutowe obawiają się uznania oferowanych przez nie aktywów za papiery wartościowe – to mogłoby wywołać konieczność wprowadzenia dodatkowych zasad, które nie miałyby realnego zastosowania na platformach opartych o blockchain.

Giełda kryptowalut a giełda papierów wartościowych — czym się różnią?

Giełdy papierów wartościowych uznawane są za rynki regulowane, inwestorzy dokonujący na nich transakcji mają możliwość obrotu instrumentami finansowymi o niskiej stopie ryzyka. Aktywami dostępnymi na tych giełdach są między innymi akcje, obligacje, kontrakty. 

Giełda kryptowalut umożliwia obrót aktywami cyfrowymi, które swojego odzwierciedlenia nie mają w fizycznej formie. Inwestycje w kryptowaluty w przeciwieństwie do papierów wartościowych wiążą się z większym ryzykiem, a co za tym idzie – o wiele więcej można na nich zarobić.

Źródło: Crypto Potato


Zobacz więcej newsów: dailychain.io