Zonda wprowadza zmienne precyzje kursów na swoich rynkach

Inwestując w kryptowaluty, których ceny w przeciągu nawet kilku minut mogą ulec znacznym spadkom lub wzrostom, inwestorzy oczekują od giełd, na których dokonują transakcji dokładnych i precyzyjnych pomiarów cen konkretnych aktywów.

Na stronie internetowej giełdy Zonda (dawniej BitBay) opublikowano informację, o zmianie precyzji kursów na rynkach. Zmiany te wejdą w życie od początku sierpnia (1.08.2022).

Zmienne precyzje kursów — czym są i na czym polegają?

Wprowadzenie zmiennej precyzji kursu oznacza możliwość dodania kilku kolejnych miejsc po przecinku przy kursie wybranej waluty. Ta zmiana nie dotyczy jednak precyzji walut fiat, takich jak EUR – w tym przypadku nadal zostaną dwa miejsca po przecinku. 

Dodatkowo oznacza to, że kursy po przecinku będą wahać się pomiędzy 0, a 8 miejsc po przecinku. Zmiany precyzji będą zachodzić bez poprzedzającego ich informowania użytkowników o tej modyfikacji.

Konsekwencje zmian — co oznaczają dla użytkowników Zondy

Giełda zapewnia jednak, że zmiana nie będzie w żaden sposób wpływać na użytkowanie marketu poprzez aplikację mobilną, czy internetową (w przeglądarce). Nie będzie to miało również wpływu na wartość lub cenę oferowanych przez platformę walut. Ponadto zmienna precyzja kursów nie będzie przyczyniać się do zmiany minimalnej wartości ofert, a także na istniejące już na giełdzie oferowane aktywa.

Jakie znaczenie modyfikacja precyzji kursów ma w odniesieniu do API? Użytkownicy korzystający z API po wprowadzeniu tych zmian, powinni dostosować swoje integracje na giełdzie Zonda. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej z aktualnościami.

Zatem wprowadzenie zmian, wiążących się ze zmiennymi precyzjami kursów nie będą bezpośrednio wpływać na użytkowanie samej giełdy, a znaczącym plusem dla wielu użytkowników może być dodatkowa precyzja cen kursów, która przydać się może w przypadku transakcji wymagających szczególnej dokładności.

Źródła: Zonda Global, Zonda Global – komunikat techniczny