Pensja wypłacana w bitcoinie?

Państwa doświadczające wysokiej inflacji i destabilizacji systemów finansowych coraz częściej skłaniają się ku kryptowalutom.

Turcja, Argentyna, Brazylia oraz niektóre części Afryki adaptują kryptowaluty i przygotowują do tego swoje prawo. Pracodawcy również zauważają korzyści wypłacania pensji w kryptowalutach. Z jednej strony blockchain usprawnia sam proces wypłat, pozwalając oszczędzić czas i zmniejszenie kosztów w działach HR, z drugiej zaś strony pozwala firmom konkurować o najlepszych pracowników na globalnym rynku pracy.

Pracownicy wyrażają chęć bycia wynagradzanym w BTC, ETH oraz w stablecoinach powiązanych z dolarem. Badanie amerykańskiej firmy NYDIG ze stycznia tego roku wskazuje, że 25% pracowników wyraża zainteresowanie otrzymywania części swojego wynagrodzenia w bitcoinie. W grupie wiekowej do 30 roku życia udział ten wzrasta do 31%.

Istnieją także wady takich rozwiązań. Nie wszystkie kraje uznają kryptowaluty, a niektóre je delegalizują. Wyklucza to ich mieszkańców z listy potencjalnych pracowników firm oferujących wypłaty w krypto. Kolejną kwestią jest brak regulacji w prawie skarbowym, co utrudnia rozliczenia podatkowe samym pracownikom. W USA urząd skarbowy traktuje obecnie kryptowaluty, jako mienie i nalicza podatek od zysków kapitałowych odnoszący się do wartości walut w momencie wypłaty.

Źródło: The coin republic – Companies are utilizing blockchain cryptocurrency to source talent worldwide